Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Κατηγορία: Εκπαιδευτικοί Δημοσιεύτηκε στις Κυριακή, 06 Νοεμβρίου 2016

Διευθύντρια: Σύριου Μαρία (ΠΕ70)

                                         Εκπαιδευτικοί :        

Τριάδη Διαμάντω  ΠΕ70  Τμήμα: Α1

 Μίχαλου Αγγελική  ΠΕ70  Τμήμα: Β1

Κοτσάνη Σωτηρία  ΠΕ70  Τμήνα: Γ1

Κουλού Ελένη ΠΕ70 Τμήμα: Γ2

Γεωργούλη Ελένη  ΠΕ 70 Τμήμα: Δ1

Ζώη Αικατερίνη ΠΕ70 Τμήμα: Δ2

Κυριακοπούλου Αθανασία  ΠΕ70  Τμήμα:Ε1

Λαμπρόπουλος Σπυρίδων  ΠΕ70    Τμήμα: Ε1

Βασιλόπουλος Χρήστος  ΠΕ70  Τμήμα: Ε2

Βελισσάρη Ιωάννα ΠΕ70 Τμήμα: ΣΤ1

Τσόκολα Χριστίνα ΠΕ70 (Ειδική Αγωγή)

Στρατήγης Βασίλειος ΠΕ11 (Φυσική Αγωγή)

Καραφωτιάς Διονύσιος ΠΕ16.01 (Μουσική)

Καντζάβελου Κωνσταντίνα ΠΕ06 (Αγγλικά)

Τσομπανίδου Θωμαή ΠΕ05 (Γαλλικά)

Τσιαρέα Ιωάννα ΠΕ07 (Γερμανικά)

Παπαζαφειρόπουλος Αθανάσιος ΠΕ11 (Φυσική Αγωγή)

 Λιακοπούλου Ευγενία ΠΕ19 (Πληροφορική)

Βούλγαρης Βασίλειος ΠΕ 08 (Εικαστικά)

Τσούγης Αλέξανδρος ΠΕ08  (Εικαστικά)

Γιαννοπούλου Γεωργία ΠΕ32 (Θεατρική Αγωγή)

 

 

 

 

 

                            

 

  

Εμφανίσεις: 1419