Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Κατηγορία: Εκπαιδευτικοί Δημοσιεύτηκε στις Κυριακή, 06 Νοεμβρίου 2016

Διευθυντής : Αγγέλης Νικόλαος (ΠΕ70)

       Εκπαιδευτικοί :        

Μίχαλου Αγγελική ΠΕ70 Τμήμα: Α1

Κοτσάνη Σωτηρία ΠΕ70 Τμήμα: Β1

Τριάδη Διαμάντω ΠΕ70 Τμήνα: Β2

Γεωργούλη Ελένη ΠΕ70 Τμήμα: Γ1

Ζώη Αικατερίνη ΠΕ70 Τμήμα: Γ2

Βασιλόπουλος Χρήστος ΠΕ70 Τμήμα: Δ1

Σακκά Σοφία ΠΕ70 Τμήμα: Δ2

Βελισσάρη Ιωάννα ΠΕ70 Τμήμα: Ε1

Λαμπρόπουλος Σπυρίδων ΠΕ70 Τμήμα: ΣΤ1

Κασσούρας Εμμανουήλ ΠΕ71 (Ειδική Αγωγή)

Μέλλος Βασίλειος ΠΕ70

Στρατήγης Βασίλειος ΠΕ11 (Φυσική Αγωγή)

Καραφωτιάς Διονύσιος ΠΕ16.01 (Μουσική)

Γιαννίκη Αικατερίνη ΠΕ06 (Αγγλικά)

Τσομπανίδου Θωμαή ΠΕ05 (Γαλλικά)

Παπαζαφειρόπουλος Αθανάσιος ΠΕ11 (Φυσική Αγωγή)

Μητροπούλου Ευσταθία ΠΕ70 (Θεατρική Αγωγή)

Οψιμούλης Φώτιος ΠΕ19 (Πληροφορική)

 

 

 

 

 

                            

 

  

Εμφανίσεις: 1308