Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων (2016-2017)

Κατηγορία: Το σχολείο μας Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Α' ΤΑΞΗ (Α1)
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1η ώρα
Μαθηματικά
ΠΕ70  ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Γλώσσα
ΠΕ70 
ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Γλώσσα
ΠΕ70 ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Γλώσσα
ΠΕ70  ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Μαθηματικά
ΠΕ70
ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
2η ώρα
Μουσική
ΠΕ 16.01
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Γλώσσα
ΠΕ70 
ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Γλώσσα
ΠΕ70 ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Γλώσσα
ΠΕ70 
ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Γλώσσα
ΠΕ70 ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
3η ώρα
Γλώσσα
ΠΕ70 ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Μαθηματικά
ΠΕ70
ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Αγγλικά
ΠΕ06 ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Φυσική Αγωγή ΠΕ11 ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4η ώρα
Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Μαθηματικά
ΠΕ70
ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Μαθηματικά
ΠΕ70  ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Μαθηματικά
ΠΕ70  ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
5η ώρα
Εικαστικά
ΠΕ70
ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70
 ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Θεατρική Αγωγή
ΠΕ32
ΔΟΥΚΑ ΑΘΗΝΑ
Φυσική Αγωγή ΠΕ11 ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
6η ώρα
Πληροφορική ΠΕ19 ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Φυσική Αγωγή ΠΕ11 ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εικαστικά
ΠΕ70
ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70
 ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Β' ΤΑΞΗ (Β1)
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1η ώρα
Γλώσσα
ΠΕ70 - ΚΟΤΣΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
Θεατρική Αγωγή
ΠΕ32 -
ΔΟΥΚΑ
  ΑΘΗΝΑ
Γλώσσα
ΠΕ70 - ΚΟΤΣΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
 
Γλώσσα
ΠΕ70 - ΚΟΤΣΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
Γλώσσα
ΠΕ70 - ΚΟΤΣΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
2η ώρα
Γλώσσα
ΠΕ70 - ΚΟΤΣΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΚΟΤΣΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
Γλώσσα
ΠΕ70 - ΚΟΤΣΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
 
Γλώσσα
ΠΕ70 - ΚΟΤΣΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
 
Αγγλικά
ΠΕ06 ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3η ώρα
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γλώσσα
ΠΕ70 - ΚΟΤΣΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
 
Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΚΟΤΣΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
 
Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΚΟΤΣΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
 
Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΚΟΤΣΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
4η ώρα
Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΚΟΤΣΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
 
Γλώσσα
ΠΕ70 - ΚΟΤΣΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
 
Μουσική
ΠΕ16.01
 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 
Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 - ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5η ώρα
Πληροφορική
ΠΕ19 ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εικαστικά
ΠΕ70 - ΚΟΤΣΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
 
Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΚΟΤΣΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΚΟΤΣΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
6η ώρα Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΚΟΤΣΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 - ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 - ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 - ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εικαστικά
ΠΕ70 - ΚΟΤΣΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
Β' ΤΑΞΗ (Β2)
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1η ώρα
Εικαστικά
ΠΕ70 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γλώσσα
ΠΕ70 -
ΤΡΙΑΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Γλώσσα
ΠΕ70 -
ΤΡΙΑΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Γλώσσα
ΠΕ70 -
ΤΡΙΑΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
 
Γλώσσα
ΠΕ70 -
ΤΡΙΑΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
2η ώρα

Μαθηματικά
ΠΕ70 -
ΤΡΙΑΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
 
 
Γλώσσα
ΠΕ70 -
ΤΡΙΑΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Γλώσσα
ΠΕ70 -
ΤΡΙΑΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Πληροφορική
ΠΕ19 ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Γλώσσα
ΠΕ70 -
ΤΡΙΑΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
3η ώρα
Γλώσσα
ΠΕ70 -
ΤΡΙΑΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
 
Αγγλικά
ΠΕ06 ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 
Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - 
ΚΑΤΣΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Μαθηματικά
ΠΕ70 -
ΤΡΙΑΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
4η ώρα
Γλώσσα
ΠΕ70 -
ΤΡΙΑΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Μαθηματικά
ΠΕ70 -
ΤΡΙΑΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Μαθηματικά
ΠΕ70 -
ΤΡΙΑΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
 
Μαθηματικά
ΠΕ70 -
ΤΡΙΑΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 -
ΤΡΙΑΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
5η ώρα
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 
Θεατρική Αγωγή
ΠΕ32 -
ΔΟΥΚΑ
  ΑΘΗΝΑ
Μουσική
ΠΕ16.01 - ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 -
ΤΡΙΑΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 -
ΤΡΙΑΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
6η ώρα Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 -
ΤΡΙΑΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 -
ΤΡΙΑΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 -
ΤΡΙΑΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εικαστικά
ΠΕ70 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ (Γ1)
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1η ώρα
Μαθηματικά
ΠΕ70 - 
 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
Γλώσσα
ΠΕ70 - 
 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
Αγγλικά
ΠΕ06 ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Γλώσσα
ΠΕ70 - 
 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
 
Γλώσσα
ΠΕ70 -  ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
2η ώρα
 
Αγγλικά
ΠΕ06 ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Γλώσσα
ΠΕ70 -
 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 
 
Μαθηματικά
ΠΕ70 -
 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
Γλώσσα
ΠΕ70 -
 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 
 
 
Γλώσσα
ΠΕ70 - 
 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
3η ώρα

Γλώσσα
ΠΕ70 - 
 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

Θεατρική Αγωγή
ΠΕ32 -
ΔΟΥΚΑ
  ΑΘΗΝΑ
Ιστορία
ΠΕ70 -
 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
Θρησκευτικά
ΠΕ70 -
ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αγγλικά
ΠΕ06 ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 
4η ώρα
Γλώσσα
ΠΕ70 - 
 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
 
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Θρησκευτικά
ΠΕ70 -
ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μαθηματικά
ΠΕ70 - 
 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
Μαθηματικά
ΠΕ70 - 
 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
 
5η ώρα
Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - 
 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
Ιστορία
ΠΕ70 -
 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Πληροφορική
ΠΕ19 ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
 

Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 -
 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

 
6η ώρα Μουσική
ΠΕ16.01 - ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 -
 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 -
 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
Εικαστικά
ΠΕ70 - ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γ΄ΤΑΞΗ (Γ2)
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1η ώρα
Γλώσσα
ΠΕ70
 ΖΩΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Γλώσσα
ΠΕ70
 ΖΩΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Γλώσσα
ΠΕ70
 ΖΩΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εικαστικά
ΠΕ70 ΚΑΤΣΑΝΗ   ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Γλώσσα
ΠΕ70
 ΖΩΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2η ώρα
Γλώσσα
ΠΕ70
 ΖΩΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Γλώσσα
ΠΕ70
 ΖΩΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Γλώσσα
ΠΕ70
 ΖΩΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Μαθηματικά
ΠΕ70 
ΖΩΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Γλώσσα
ΠΕ70
 ΖΩΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3η ώρα
Αγγλικά
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Μαθηματικά
ΠΕ70 
ΖΩΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μαθηματικά
ΠΕ70 
ΖΩΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πληροφορική
ΠΕ19 ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Μαθηματικά
ΠΕ70 
ΖΩΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4η ώρα
Ιστορία
ΠΕ70 
ΖΩΗ    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θεατρική Αγωγή
ΠΕ32 -
ΔΟΥΚΑ
  ΑΘΗΝΑ
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αγγλικά
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5η ώρα
Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 
 ΖΩΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αγγλικά
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Θρησκευτικά
ΠΕ70 
 ΖΩΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ιστορία
ΠΕ70 
ΖΩΗ    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 
Θρησκευτικά
ΠΕ70 
 ΖΩΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
6η ώρα
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70  ΖΩΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μουσική
ΠΕ16.01
 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 
 ΖΩΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70  ΖΩΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Δ' ΤΑΞΗ (Δ1)
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1η ώρα
Ευέλικτη Ζώνη
ΠΕ16.01 - ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Γλώσσα
ΠΕ70 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γλώσσα
ΠΕ70 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γλώσσα
ΠΕ70 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γλώσσα
ΠΕ70 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2η ώρα
Μαθηματικά
ΠΕ70
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 
Γλώσσα
ΠΕ70 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γλώσσα
ΠΕ70 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γλώσσα
ΠΕ70 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γλώσσα
ΠΕ70 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 
3η ώρα
Ιστορία
ΠΕ70 -
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μαθηματικά
ΠΕ70
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μαθηματικά
ΠΕ70
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4η ώρα

Μουσική
ΠΕ16.01 - ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 
Μαθηματικά
ΠΕ70
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 

Αγγλικά
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 

Πληροφορική    ΠΕ19 ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ


Ιστορία
ΠΕ70 -
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5η ώρα
 
Αγγλικά
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 

Μελέτη Περιβάλλοντος ΠΕ70 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μελέτη Περιβάλλοντος ΠΕ70 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 -
ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΣΤΡΑΤΗΓΗ
6η ώρα
Θρησκευτικά
ΠΕ70 - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αγγλικά
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Θεατρική Αγωγή
ΠΕ32 -
ΔΟΥΚΑ
  ΑΘΗΝΑ
Θρησκευτικά
ΠΕ70 - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εικαστικά
ΠΕ70 - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Δ' ΤΑΞΗ (Δ2)
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1η ώρα
Γλώσσα
ΠΕ70 - ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ
Γλώσσα
ΠΕ70  -   ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ
Γλώσσα
ΠΕ70 -  ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ
Μαθηματικά
ΠΕ70  ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ

Πληροφορική       ΠΕ19 ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

2η ώρα
Γλώσσα
ΠΕ70  ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ
Γλώσσα
ΠΕ70 - ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ
Γλώσσα
ΠΕ70  ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μαθηματικά
ΠΕ70  ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ
3η ώρα
Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ
Μαθηματικά
   ΠΕ70 - ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ
Αγγλικά
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ιστορία
ΠΕ70 -
ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ
Γλώσσα
ΠΕ70  ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ
4η ώρα
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αγγλικά
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ιστορία
ΠΕ70 
ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ
Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70  ΚΑΤΣΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Γλώσσα
ΠΕ70  ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ
5η ώρα
Μουσική
ΠΕ16.01 - ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Μελέτη Περιβάλλοντος
ΠΕ70 - ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ
Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70  ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ
Μελέτη Περιβάλλοντος ΠΕ70 - ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ
Αγγλικά
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
6η ώρα
Θρησκευτικά
ΠΕ70 
ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ
Θεατρική Αγωγή
ΠΕ32 -
ΔΟΥΚΑ
  ΑΘΗΝΑ
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Θρησκευτικά
ΠΕ70 -
ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ
 
Εικαστικά
ΠΕ70 -
ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ
Ε' ΤΑΞΗ (Ε1)
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1η ώρα
Γλώσσα
ΠΕ70 - ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
Γαλλικά
     ΠΕ05     ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ
Γλώσσα
ΠΕ70 - ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαθηματικά
ΠΕ70   ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
2η ώρα
Γλώσσα
ΠΕ70 - ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
Γλώσσα
ΠΕ70 - ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
Γλώσσα
ΠΕ70 - ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

Πληροφορική       ΠΕ19 ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

3η ώρα
Μουσική
ΠΕ16.01  ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Γλώσσα
ΠΕ70 - ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
ΠΕ70 - ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
Φυσικά
ΠΕ70   ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
4η ώρα
Φυσικά
ΠΕ70 - ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
Γλώσσα
ΠΕ70 - ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
Φυσικά
ΠΕ70 - ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

Αγγλικά
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
5η ώρα
Ιστορία
ΠΕ70 - ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
Ιστορία
ΠΕ70 - ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
Αγγλικά
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θρησκευτικά
ΠΕ70  ΚΑΤΣΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Γεωγραφία
ΠΕ70   ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
6η ώρα
Γαλλικά
ΠΕ05  ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γεωγραφία
ΠΕ70 - ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

Αγγλικά
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εικαστικά
   ΠΕ70   ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤ' ΤΑΞΗ (ΣΤ1)
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1η ώρα
Γλώσσα
ΠΕ70 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Γλώσσα
ΠΕ70   ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Γλώσσα
ΠΕ70 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Μαθηματικά
ΠΕ70  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Αγγλικά
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2η ώρα
Γλώσσα
ΠΕ70 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Γαλλικά
    ΠΕ05     ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ
Γλώσσα
ΠΕ70 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαθηματικά
ΠΕ70  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3η ώρα
Μαθηματικά
ΠΕ70  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Μαθηματικά
ΠΕ70   ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Μουσική
ΠΕ16.01
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Γλώσσα
ΠΕ70 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
ΠΕ70 - ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4η ώρα
Αγγλικά
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Φυσικά
ΠΕ70   ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ιστορία
ΠΕ70 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Γλώσσα
ΠΕ70  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ιστορία
ΠΕ70 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
5η ώρα
Γαλλικά
ΠΕ05 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Φυσικά
ΠΕ70 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Φυσικά
ΠΕ70 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Θρησκευτικά
ΠΕ70 - ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6η ώρα
Γεωγραφία
ΠΕ70 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Γεωγραφία
ΠΕ70   ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Αγγλικά
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  Πληροφορική        ΠΕ19 - ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ      ΦΩΤΙΟΣ

Εικαστικά
ΠΕ70 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Εμφανίσεις: 264