Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας

Κατηγορία: Ξενόγλωσσα τμήματα
Δημοσιεύτηκε στις Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016
ΑΓΓΛΙΚΑ
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1η ώρα     Αγγλική Γλώσσα [ΤΜΗΜΑ Γ1]
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  Αγγλική Γλώσσα [ΤΜΗΜΑ ΣΤ1]
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2η ώρα Αγγλική Γλώσσα [ΤΜΗΜΑ Γ1]
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
      Αγγλική Γλώσσα [ΤΜΗΜΑ Β1]
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3η ώρα
Αγγλική Γλώσσα [ΤΜΗΜΑ Γ2]
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αγγλική Γλώσσα [ΤΜΗΜΑ Β2] 
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αγγλική Γλώσσα [ΤΜΗΜΑ Δ2]
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αγγλική Γλώσσα [ΤΜΗΜΑ Α1]
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αγγλική Γλώσσα [ΤΜΗΜΑ Γ1]
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4η ώρα
Αγγλική Γλώσσα [ΤΜΗΜΑ ΣΤ1]
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αγγλική Γλώσσα [ΤΜΗΜΑ Δ2]
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αγγλική Γλώσσα [ΤΜΗΜΑ Δ1]
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αγγλική Γλώσσα [ΤΜΗΜΑ Γ2]
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αγγλική Γλώσσα [ΤΜΗΜΑ Ε1]
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
5η ώρα
Αγγλική Γλώσσα [ΤΜΗΜΑ Δ1]
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αγγλική Γλώσσα [ΤΜΗΜΑ Γ2]
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αγγλική γλώσσα [ΤΜΗΜΑΕ1]
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 
Αγγλική Γλώσσα [ΤΜΗΜΑ Δ2]
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
6η ώρα
 
Αγγλική Γλώσσα [ΤΜΗΜΑ Δ1]
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αγγλική Γλώσσα [ΤΜΗΜΑ ΣΤ1]
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αγγλική Γλώσσα [ΤΜΗΜΑ Ε1]
ΠΕ06 - ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 

 

Τμήματα Γαλλικής Γλώσσας

Κατηγορία: Ξενόγλωσσα τμήματα
Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

  ΤΕΤΑΡΤΗ  
1η ώρα
 
 
 
2η ώρα
 
 
 
3η ώρα    
4η ώρα
 
 
5η ώρα
Γαλλική Γλώσσα (Ε΄ ΤΑΞΗ)
ΠΕ05 - ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ
 
6η ώρα
Γαλλική Γλώσσα  (Ε΄ ΤΑΞΗ)
ΠΕ05 - ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ