Εκπαιδευτικoί

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Σχ. έτος 2021-2022

 

Διευθύντρια: Σύριου Μαρία, ΠΕ 70

Εκπαιδευτικοί:

Ζώη Αικατερίνη, ΠΕ 70,   υπ. εκπ/κός  Α΄τάξης

Γεωργούλη Ελένη, ΠΕ 70, υπ. εκπ/κός Β΄τάξης

Κοτσάνη Σωτηρία, ΠΕ 70, υπ. εκπ/κός Γ΄τάξης

Μίχαλου Αγγελική, ΠΕ 70, υπ.  εκπ/κός Δ΄τάξης

Βασιλόπουλος Χρήστος, ΠΕ 70, υπ. εκπ/κός Ε΄τάξης

Βελισσάρη Ιωάννα, ΠΕ 70,  εκπ/κός ΣΤ΄ τάξης

Σουρτζή Ευαγγελία, ΠΕ 70 ΕΑΕ, εκπ/κός Παράλληλης Στήριξης 

Καραφωτιάς Διονύσιος, ΠΕ 79.01, εκπ/κός Μουσικής

Μπαρουτάκη Θεοδώρα, ΠΕ 91.01,  εκπ/κός Θεατρικής Αγωγής

Τσελεμπής Σοφοκλής, ΠΕ 08,  εκπ/κός Εικαστικών

Στρατήγης Βασίλειος, ΠΕ 11, εκπ/κός Φυσικής Αγωγής

Μπερδούσης Ιωάννης, ΠΕ 86, εκπ/κός Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας

Καντζάβελου Κωνσταντίνα, ΠΕ 06, εκπ/κός Αγγλικών

Τσομπανίδου Θωμαή, ΠΕ 05, εκπ/κός Γαλλικών