Το Σχολείο μας

9ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης

Ιδρύθηκε το έτος 1983 και λειτούργησε από 01/09/1983
Π.Δ. 311/05-08-1983 ΦΕΚ 111/22-08-1983 τ.Α΄

Με την έναρξη της λειτουργίας του συστεγάστηκε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης

Μετεστεγάστηκε στο ανακαινισμένο κτίριο της πρώην Μεραρχίας
στις 5-12-1983(Χατζηχρήστου 27)

Προήχθη σε 7/θέσιο με το Π.Δ. 408 ΦΕΚ189/29-08-1988 τ.Α΄

Προήχθη σε 10/θέσιο: ΦΕΚ 992/τβ΄/31-07-2002

Απόφαση ορισμού Ολοήμερου: Φ50/185/94865/Γ1/09-09-2004